logo

Web

Face Matching

Truy cập demo.computervision.com.vn

Để sử dụng Face Matching, người dùng cần tải lên 2 ảnh:

 • Ô bên trái, tải lên ảnh mặt trước của Chứng minh thư hoặc Thẻ căn cước.

 • Ô bên phải, tải lên ảnh chân dung của người muốn so sánh.

  Đây là màn hình hiển thị khi ảnh đã được tải lên.

  before match

  Ấn nút "Nhận dạng". Kết quả sẽ hiển thị phía bên phải màn hình.

  after match

  Để thử lại với ảnh khác, ấn "Chọn lại".